W co inwestować na giełdzie?

Inwestowanie na giełdzie nie jest dla każdego, ale warto się zastanowić, jeśli chcesz pomnażać swój majątek.

Jeśli dopiero zaczynasz inwestować, zacznij od małych rzeczy. Możesz inwestować w fundusze indeksowe lub ETF-y, które śledzą wyniki określonej branży lub sektora. Po prostu upewnij się, że firma ma bardzo niski profil ryzyka, zanim w nią wskoczysz.

Inwestowanie w firmy o profilu niskiego ryzyka pomoże ci lepiej spać w nocy i uniknąć utraty pieniędzy przez krach na rynku lub katastrofy, takie jak huragan Sandy.

Inwestowanie na giełdzie nie gwarantuje zarabiania pieniędzy. Jednak większość ludzi, którzy inwestują na tym rynku, robi to, aby zarobić więcej niż zaoszczędziliby. Ale zanim zainwestujesz na giełdzie, powinieneś rozważyć ramy czasowe i cel inwestycji.

Jeśli jesteś kimś, kto szuka inwestycji krótkoterminowych, inwestowanie tylko w akcje nie jest zalecane, ponieważ przed dokonaniem inwestycji przeczytanie wiadomości i badania rynków zajmuje zbyt dużo czasu. W przypadku inwestycji długoterminowych wysoce zalecane jest inwestowanie w akcje, ponieważ oferuje wiele możliwości uzyskania znacznych zysków na przestrzeni lat.

Jeśli jesteś kimś, kto ma wystarczające środki, aby inwestować przez dłuższy czas, ale nie wie, w co zainwestować dalej, inwestowanie głównie w akcje może być mądrą opcją, a także posiadanie innych inwestycji.

Dla inwestora giełda to kwestia ryzyka i zysku. Przed inwestowaniem na giełdzie należy wziąć pod uwagę wiele rzeczy, takich jak wielkość posiadanego kapitału, wielkość portfela i rodzaj ryzyka, które jesteś gotów podjąć.

Inwestorzy powinni inwestować w swoje długoterminowe cele i inwestycje, które ich zdaniem będą tego warte w dłuższej perspektywie. Mogą również inwestować w czasie bessy, ponieważ nie ma ryzyka utraty wszystkiego, jeśli rynek się załamie.

Polska czy zagraniczna giełda?

Polska giełda jest rynkiem obrotu papierami wartościowymi, instrumentami pochodnymi i innymi aktywami. Jest to trzecia co do wielkości giełda papierów wartościowych w Europie, ustępując jedynie Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Deutsche Börse.

Polski rynek giełdowy od swojego powstania w 1990 roku podlega dramatycznym zmianom. W 2014 roku warszawska Giełda Papierów Wartościowych była drugą co do wielkości platformą IPO na świecie.

W ostatnich latach akcjami zagranicznymi notowane są na PSE od 2000 roku, kiedy to na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały pierwsze zagraniczne akcje. Od tego czasu na liście PSE notowanych na obu rynkach znalazło się wiele zagranicznych firm – m.in. Facebook i Visa

Polski rynek akcji jest stosunkowo młodym rynkiem i rząd wciąż ustala zasady i regulacje dla tego nowego rynku.

Na to pytanie można odpowiedzieć na dwa sposoby: jako obcokrajowiec lub jako osoba mieszkająca w Polsce. Inwestorom zagranicznym trudniej jest zorientować się w sytuacji na polskim rynku giełdowym.

Jako osoba mieszkająca w Polsce, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej możesz chcieć upewnić się, że wiesz, czy powinieneś inwestować na polskiej czy zagranicznej giełdzie.

Wiele osób zastanawia się, co jest lepsze dla ich inwestycji – kupić akcje na polskiej czy zagranicznej giełdzie.

Decyzję, która giełda będzie dla nich najlepsza, inwestorzy podejmują na podstawie płynności, dostępności rynku i innych czynników.

Niektórzy inwestorzy mogą uważać, że inwestowanie na rynku zagranicznym miałoby większy potencjał, biorąc pod uwagę, że mają większy dostęp do rynków globalnych.

Related Post